Over Etiko

Sanne Gruyters

De persoon achter Etiko is Sanne Gruyters. Zij heeft Etiko opgericht omdat ze het belangrijk vindt dat mensen, professionals, organisaties nadenken over waar ze mee bezig zijn en waarom. Sanne denkt dat iedereen er uiteindelijk beter van wordt hier af en toe eens bij stil te staan.

Sanne is van de toegepaste filosofie. Ze maakt een sport van het praktisch maken van abstracte thema's. Ethiek krijgt volgens haar pas betekenis wanneer het gaat leven. U kunt er dan ook vanuit gaan dat Sanne u tot teamspeler bestempelt bij het aanpakken van complexe situaties.

Achtergrond

Sanne is docent filosofie in het hoger onderwijs. Tevens maakt zij als ethicus deel uit van het kerncollege van het College van Toezicht van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Sanne heeft diploma's in wijsbegeerte (BA+MA) en social work (BA).

 

Typisch

Gedreven, praktisch en verbindend.